Handledning

Jag erbjuder psykoterapihandledning och handledning i psykosocialt arbete, både individuellt och i grupp, och har erfarenhet av handledning inom primärvård, psykiatri, skola, samt på utbildningar vid Göteborgs universitet.

Handledningen syftar till att befrämja utveckling, lärande och återhämtning hos den handledde. I handledningen formulerar vi tillsammans målsättningar utifrån dina/era specifika behov och förutsättningar.

Medlem_av_Psy_70px

Medlem av Sveriges Psykologförbund.
Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Annons