Om psykoterapi

Ibland i livet uppstår behov av att prata med någon om hur man har det. Kanske vill man ha förändring, eller förstå sig själv bättre. Man kan behöva prata om något som just har uppstått, eller sådant man har kämpat med länge. Det kan handla om att man har hamnat i kris, kanske på grund av en separation eller annan förlust, eller att man lider av stress, utmattning, oro eller nedstämdhet. Det kan vara relationer som är svåra. Kanske har man varit med om traumatiska upplevelser. Då kan psykoterapi vara en möjlighet. Jag tar emot kvinnor och män, ung som gammal, individuellt eller i parsamtal, hetero eller hbtq.

I psykoterapi är målsättningen att både förstå och förändra. Jag försöker att tillsammans med dig hitta ett arbetssätt som passar just dig. I samtalen reflekterar vi tillsammans och du får en möjlighet att i din egen takt utforska, förstå och förändra. Ibland räcker det med en kortare kontakt och ibland behöver man en längre psykoterapi. En psykoterapi brukar börja med att vi träffas vid ett eller ett par tillfällen, så att båda parter får en chans att känna efter om vi tror att vi kan arbeta tillsammans.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid!

Medlem_av_Psy_70px

Medlem av Sveriges Psykologförbund.
Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Annons