Om mig

katte_webbJag är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000 och har under hela min yrkesverksamma tid arbetat med samtal med människor.

Min teoretiska grund har jag i den psykodynamiska traditionen, och dess vidareutveckling i anknytningsteori och mentalisering. Mitt arbetssätt är inspirerat av relationella tankegångar och jag har en affektfokuserad inriktning. Det betyder i korthet att jag tror att din personliga historia är betydelsefull för vem du är och vilka svårigheter du möter, men också att mötet mellan dig och mig som terapeut och den relation vi skapar tillsammans är viktig. Min erfarenhet är att en trygg relation med terapeuten kan vara en hjälp att våga närma sig det du behöver prata om och de känslor detta väcker. Tillsammans utforskar vi vad som blir svårt för dig här och nu och vilka mönster i ditt liv som kanske behöver förändras.

Jag utbildade mig till psykolog vid Lunds universitet, till psykoterapeut vid Göteborgs universitet och till handledare i psykoterapi vid SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning). Jag är specialist inom klinisk psykologi.

Jag har tidigare arbetat inom flera olika verksamheter, som psykolog inom mödra- barnhälsovård, habilitering och vuxenpsykiatri och varit enhetschef inom mödra- barnhälsovården, samt inom vuxenpsykiatrin med MBT (Mentaliseringsbaserad terapi). Jag arbetar också med handledning och undervisning.

Medlem_av_Psy_70px

Medlem av Sveriges Psykologförbund.
Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Annons